Dokument

Information om NocOut.se

Dokument som beskriver IK NocOut.se’s verksamhet

Stadgar

IK NocOut.se’s föreningsstadgar senast reviderade vid årsmötet 2015-02-12.

Årsmöte 2018 (2018-02-27)

Protokoll Årsmöte IK Nocout.se 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Årsmöte 2017 (2017-02-28)

Protokoll Årsmöte IK Nocout.se 2017

Propositioner 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Årsmöte 2016 (2016-03-01)

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

Årsmöte 2015 (2015-02-12)

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Propositioner 2015

Årsmöte 2014 (2014-02-20)

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetplan 2014

Motioner 2014

Prepositioner 2014

Årsmöte 2013 (2013-02-21)

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsplan 2013

Vill du läsa balansrapport, resultatrapport, revisionsberättelse från 2012, maila info@nocout.se

Årsmöte 2012 (2012-04-18)

Protokoll

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsplan 2012 bilaga 1

Vill du läsa bilaga 2-6, maila info@nocout.se

Årsmöte 2011 (2011-05-09)

Protokoll

Komplettering till årsmötesprotokollet

Verksamhetsberättelse 2010 inkl verksamhetsplan 2012 reviderad efter årsmötet 2011-05-09.

Vill du läsa balansrapport, resultatrapport, revisionsberättelse från 2010, maila info@nocout.se