Älghufs

Vallabacken, 7 december 2017 klockan 18.00 - 19.00

Denna veckas pass blir lite mer sprintbetonat. Upplägget blir 12 set med 2 rundor upp och ner i varje set och 90s vila mellan seten.  Grovmönstrade skor rekommenderas då det ofta är lerigt och/eller halt.
Samling uppvärmda och klara kl 18.00 i botten av Vallabackarna.

Ledare: Oskar Grangert