Löpning – Intervaller

Friidrottsarenan Campus Valla, 25 juli 2018 klockan 20:00 - 21:00

Norska superintervaller, d.v.s. 4×4 min med 3 min vila

Syftet med passet är att höja den ”maximala syreupptagningsförmågan” på ett så bra sätt som möjligt. D.v.s. man skall träna upp både hjärta/lungor att leverera ut en massa syre och musklerna skall tränas att ta emot och använda detta syre. Dessutom tränas löpekonomin i höga farter. Det s.k. pannbenet sätts också på prov.

Vill man ha lite mer bakgrundstext så kolla in: http://nocout.se/aktivitet/lopning-norska-superintervaller-2/

Detta är ett mycket bra pass. Många rankar det som världens bästa intervallpass.

Hur fort skall då intervallerna springas?

1) Har man kört detta pass tidigare så kan man ju utgå från den tiden och lite beroende på hur mycket snabbare man blivit kan man ju sätta upp en ny måltid, tex 2-4 sekunder snabbare per km.

2) Vet man hur fort man springer 6×1 km så skall kilometertiden nu vara ca 5-10 sekunder snabbare.

3) Använd Micke Ceders app: http://nocout.se/lopning/varvtidsraknaren/

Vid (nästan) all intervallträning så är det optimala att alla repetitioner går exakt lika fort. Om inte så skall det första vara det långsammaste och det sista snabbast. En bra idé är att börja på de uträknade värdena först två repetitionerna och tycker man att man är stark så ökar man lite sista två.

Efter vi har kört en 4 minutersrepetition så återsamlas vi vid starten och startar om gemensamt tre minuter senare. Man går eller joggar till starten i egen takt.

Om man hittar sin optimala belastning på detta pass så är det ett av de tuffaste passet. Klart görbart i vår grupp men att göra detta pass själv hemma är näst intill omöjligt tror jag. Flera i träningsgruppen har detta som ett av favoritpassen.

Eftersom vi ju kör tidsintervaller så kan man ju enkelt sänka farten lite om man av någon anledning inte vill köra stenhårt detta pass. På så viss blir detta ett mycket bra nybörjarpass. Enklare än tex tusingar eftersom vilan blir längre. Men tag chansen och missa inte…..

Ledare: Charlotta Rösing