Löpning – Långpass

LOK-gården Vidingsjö, 17 maj 2015 klockan 11:00 - 13:00

Ett terrängpass som börjar med reflexbanan och uppe på skidbacken följa grusvägen ner för att vika av till vänster in på Mera Leras MTB-bana för att sedan komma upp på skidbacken och fortsätta på reflexbanan tillbaka till LOK-Gården.
Tillbaka vid LOK-gården går det att välja att följa med på LOK-milen, köra 5km eller hoppa av.
Tillbaka efter LOK-milen kan de som vill köra längre ta ett varv på 5km slingan eller så hoppar man av.

Skalbarhet:
Reflexbana inkl. Mera Leras MTB-bana: ca 10km
Reflexbana inkl. Mera Leras MTB-bana plus LOK-mil: ca 19-20km
Reflexbana inkl. Mera Leras MTB-bana plus LOK-mil plus 5km-slingan: ca 24-25km

Tempo:
5:40min/km
6:20min/km
Dessa tempo kommer att sänkas en hel del på reflexbanan och Mera Leras MTB-bana.

Passansvarig: Ola Reinicke

http://www.movescount.com/sv/routes/route954562-Langpass_17_maj

Facebooklänk: https://www.facebook.com/NocOut.se/posts/10153263947591054