Löpning – Långpass

Scandic city, 25 oktober 2015 klockan 11:00 - 13:00

Samling vid Scandic City (vid bron över Stångån). Vi springer iväg kl 11:00, så kom några minuter tidigare för genomgång av rundan och indelning i fartgrupper. Det kommer att vara en grupp som springer 18 km i 6:20-tempo, och en grupp som springer 24 km i 5:20-tempo. Båda grupperna springer över Garnisonen ut på Tinnerö, runt Lambohov och tillbaka via Malmslättsvägen. Läs gärna in er på kartan innan passet.

Ansvarig ledare: Lisa Engde

18 km (6:20-tempo): http://www.funbeat.se/tracks/index.aspx?RouteID=5079453 Ledare: Lisa Engde

24 km (5:20-tempo): http://www.funbeat.se/tracks/index.aspx?RouteID=5798546 Ledare: Per Åhlin