Löpning – Långpass

Scandic city, 1 november 2015 klockan 11:00 - 13:00

Samling vid Scandic City. Vi springer iväg klockan 11:00 så kom lite tidigare för gruppindelning.

Båda grupper följer Stångån söderut till Hjulsbro och tar sig sedan tillbaka till Scandic på lite olika sätt. Det är flacka banor med mestadels cykelbanor och asfalt.

6.20 gruppen kommer ha ett vätskestopp ca halvvägs.

Rundan till 6:20-gruppen (ledare: Lotta Rösing): https://connect.garmin.com/course/10958508
Rundan till 5:20-gruppen (ledare Tina Fritzson): https://connect.garmin.com/course/10959548
Ansvarig ledare: Lotta Rösing.