Löpning – Långpass

Scandic city, 8 november 2015 klockan 11:00 - 13:00

Samling vid Scandic City (vid bron över Stångån). Vi springer iväg kl 11:00, så kom några minuter tidigare för indelning i fartgrupper. Det kommer att vara en grupp som springer 16 km i 6:20-tempo och en grupp som springer 21 km i 5:20-tempo. Underlaget är mest asfalt då vi tar vi oss från Scandic till Valla via Tornby. Båda grupperna springer samma väg till Valla men tar sedan olika vägar tillbaka till Scandic. Läs gärna in er på kartan innan passet.

6:20-gruppen: https://connect.garmin.com/course/11060269

5:20-gruppen: https://connect.garmin.com/course/11060396

Ansvarig ledare: Ulrika Nordgren