Löpning – Långpass

Östgötaleden, 14 november 2015 klockan 09:30 - 12:00

Samling Linköpings resecentrum
Buss 566 går 09:30 från Linköpings resecentrum (man kan också hoppar på bussen på vägen).

Östgötaleden i novemberskrud.
Härligt pass på varierat underlag. Det bjuds på stig, obanat och grusväg (och korta sträckor asfalt där så krävs).
Långa banan har mest variation och får en del obanat på vissa ställen.
Korta banan startar i Hovetorp (man går av bussen där) och de andra startar vid Bjärka Säby slott.
Alla banor slutar vid Vidingsjö motioncentrum. Vill man ha förlängt kan man springa hem, tex över Tinnerö/Vallaskogen.

Tempot kommer anpassas så att ansträngningen motsvarar 5:00, 5:30, respektive 6:00 på asfalt.

Banor:

5-tempo, ~23km (Ledare: Pär Östlund):
http://www.movescount.com/sv/routes/route1250561-Lordag_1411-215_lang

5:30-tempo, ~21km (Ledare: Per Åhlin):
http://www.movescount.com/sv/routes/route1250559-Lordag_1411-2015_medel

6-tempo, ~17km (Ledare: Joakim Åkesson):
http://www.movescount.com/sv/routes/route1250556-Lordag_1411-2015

Ansvarig ledare: Pär Östlund