Löpning – Långpass

Valhallagatan 30 A, 24 januari 2016 klockan 10:00 - 12:00

OBS Passet startar klockan 10:00.
I våra fyra veckors cykler är vi nu tillbaka på den korta veckan. Jämfört med i höstas är det större skillnad mellan veckorna den här terminen. Mellan den kortaste och den längsta veckan skiljer det nu 6km.
Vi kommer springa ett varv runt Linköping på prioreterade cykelvägar, d.v.s. de som
plogas/saltas först vid snöfall så det kommer vara barmark i stort sett hela vägen.
Vi springer iväg klockan tio så kom några minuter före för gruppindelning.
Ansvarig ledare: Ulrika Nordgren