Löpning – långpass

Coop Extra, 6 februari 2016 klockan 10:00 - 12:00

Vi samlas vid Coop extra. Som vanligt springer vi iväg 10:00 så kom lite innan för gruppindelning. Alla grupperna springer samma bana den här gången. För att få ungefär samma totaltid börjar 5:00 och 5:30 grupperna med varsin extrarunda. Banan går i de södra och centrala delarna av staden. Vi kommer att passa på att få lite extra höjdmetrar när vi passar några av Linköpings bästa backar.

Huvudbanan, som alla grupper kör (22km): https://connect.garmin.com/modern/course/11533631

Extra slingan för 5:00-gruppen (4km): https://connect.garmin.com/modern/course/11533568

Extra slingan för 5:30-gruppen (2km): https://connect.garmin.com/modern/course/11533552

Ansvarig ledare: Mikael Ceder