Löpning – Långpass

Scandic City, 15 oktober 2017 klockan 10:00 - 12:00

Samling vid Scandic City, Avfärd kl.10.00 så kom några minuter före för gruppindelning.

I dag följer vi Stångån på lite olika vis. Rundar Hjulsbro och tillbaka. De två snabbare grupperna får en liten avstickare till Berga, via Söderleden, innan de på nytt vänder tillbaka till åpromenaden för att sedan avsluta vid Scandic.

Lättsprunget på cykelstigar.

6:20-gruppen gör som vanligt kortakorta stopp var 5’e km för vätske/energi-intag.

6:20 (ledare: Lena Malmberg): https://connect.garmin.com/modern/course/16531643

5:40 (ledare: Christina Comstedt https://connect.garmin.com/modern/course/16532260

5:00 (ledare: Petter Sallnäs) https://connect.garmin.com/modern/course/16532221

Ansvarig ledare: Lena Malmberg