NocOut lanserar ett nytt koncept med team som siktar mot ett gemensamt mål!

Team NocOut är ett team som under ca 6 månader kör en gemensam uppladdning inför en tävling eller ett event. Det kan till exempel komma att bli ”Team Vasaloppet” eller ”Team Ironman 70.3 Jönköping”. Teamet ska bygga på gemenskap, ett tydligt mål och motivation. Teamet leds av en eller flera teamledare som har ett engagemang och stort intresse för idrotten. Inom teamet så hoppas vi på att kunskap och glädje ska spridas. Nybörjare kan få en bra start på sin resa inom idrotten, andra en knuff framåt och erfarna kan få tillfälle att hjälpa och sprida den kunskap som han eller hon besitter och ta del av en god gemenskap.

Hur kan tiden med teamet se ut?

Innan teamet drar igång så kommer information ut om teamet och en grov planering. När väl teamet drar igång så är inriktningen att teamet ska träffas en gång i månaden för en team-gemensam aktivitet. Det kan vara ett teknikpass, ett miniläger fredag-lördag eller någon annan social aktivitet.  När det börjar närma sig tävlingen som är teamets mål så kanske en träff passar bra för att fila på de sista detaljerna eller för att sprida kunskap om logistiken kring tävlingen. Väl på tävlingsdagen så hoppas vi på att uppladdningen ska vara optimal och att känslan av gemenskap ska vara god. Teamet ska nyttja många av de träningspass som NocOut redan har (Vi har väldigt många! 🙂 ) för att sedan krydda med team-gemensamma pass och träffar där emellan.

Vem kan bli teamledare?

Vem som helst som är medlem i NocOut kan bli teamledare. För att vara teamledare så krävs det inget mer än engagemang och ett intresse för idrotten. Glädjen i att hjälpa andra klubbmedlemmar att lyckas och att sprida kunskap om en idrott är alltid väldigt stor. Har du ett team som du vill vara ansvarig för? Eller har du en fråga? Skicka ett mail till info@nocout.se.