cykling

Häng på och bli en del av NocOut.se distanspass. Under säsong ses vi de flesta söndagar och ger oss ut på de östgötska vägarna. Våra ledare har bra koll på de bästa cykelvägarna och vilka rundor som passar vid olika vindar och väder. Vi vill att alla ska kunna hänga med och därför har vi flera olika fartgrupper. Tidigt på säsongen har vi även introduktionspass. Oftast så innebär en långsammare grupp att det blir färre mil och motsatsen för de som cyklar i de snabbare grupperna. 

Cykelfika

Om vi ska tro några av våra medlemmar så finns en viktig regel att ta hänsyn till. Cykelturen leder alltid till ett bra fikaställe. Våra fikapauser är utan tvekan uppskattade. Rykten säger att några medlemmar är med och cyklar enbart för att få fika ihop med andra NocOutare … 

Söndagar

Våra distanspass på cykel startar ofta kl. 10:00 varje söndag. Våra utepass brukar starta den första helgen i april. Vi försöker anpassa distansen efter tiden på året. Ju närmre sommaren vi kommer ju längre kan passen bli eftersom vi blir mer och mer vana vid längre distanser. Kolla under rubriken ”På gång” för mer information om nästa cykelpass, vart vi samlas och vilken vid vilken tid. Under vissa storhelger och röda dagar kan det bli fler pass vid sidan av de vi har på söndagar.

Om det står att passet börjar kl. 10:00 så behöver du vara på plats 15 min innan får att gå igenom dagens tur. För att vi ska kunna hålla en hög säkerhetsnivå så är det viktigt att du är påläst om olika tecken, signaler och begrepp som vi använder när vi kommunicerar under våra turer. Allt för att göra turen så bra och säker som det är möjligt. Mer om tecken längre ner.

Klunga

Under våra distanspass cyklar vi i en klunga i ett eller två led. Ett led när trafiksituationen kräver det och annars i två led. Att cykla i två led är socialt och trevligt och ett bra sätt att träffa nya cykelkompisar. Men en annan och viktig anledning är att minska luftmotståndet. Alltså den motvind som vi ska vinna över när vi cyklar. Att cykla i 30 km/tim ger en ordentlig fartvind/motvind och genom att cykla i en roterande klunga så blir tiden som just du ligger längst fram mycket kort. Det sparar energi som vi kan använda till att cykla längre eller snabbare. Vi beskriver mer om säkerhetsaspekterna med att cykla i klunga lite längre ner.

Det finns flera bra filmer på Youtube som beskriver hur man cyklar i klunga, som beskriver tecken och andra bra saker att känna till. Här är två bra filmer som du gärna får titta på innan du kommer till ditt första klungpass, en från Vätternrundan och en från Happyride.

Du behöver med andra ord känna till grunderna i klungcykling och om du känner dig osäker så ska du berätta det för den personen som leder dagens pass. Då kan vi enklare berätta bra saker som gör att du och de andra i gruppen får ett ännu bättre pass. Varje ledare berättar gärna om hur vi ska förhålla oss till farter, säkerhet och annat viktigt.

Ett utmärkt sätt för att få mer koll på klungcykling är att vara med på något av de introduktionspass/nybörjarpass som NocOut.se arrangerar under våren. De är öppna för både medlemmar och de som ännu inte hunnit bli medlem.

Vad ska jag ha med?

Under samtliga cykelpass utomhus är det 100% hjälmkrav. Du ska också ha med minst en extra slang och utrustning inklusive pump för att kunna fixa en punktering. Vi tror också att du vill ha med dig vätska och energi. Tänk på att vi ofta cyklar många timmar. Det är också bra att ha med betalkort eller kontanter eftersom vi i regel har minst ett fikastopp per distanspass. 

Säkerhet

Vi tror att du värderar säkerheten lika högt som vi gör. Att vara ute i trafiken innebär alltid en risk och det innebär också ett ansvar, både som grupp och som enskild cyklist. Därför övar vi inte bara på att cykla i visst tempo eller en viss distans. Vi ska också öva oss i att cykla säkert. Att cykla snabbt och säkert är inget motsatsförhållande till varandra men det kan vara det om vi glömmer bort hur lätt en incident kan inträffa. Framför allt om vi inte övar på säker och trygg cykling.

Under NocOut-passen visar vi alltid hänsyn och anpassar vår fart och beteende i relation till våra kompisar som cyklar med oss men också för övrig trafik och gående. När vi cyklar tillsammans följer vi alltid alla gällande trafikregler. Vi cyklar till exempel inte mot rött och vi stannar alltid vid stopplikt. Om du känner dig osäker på vad som gäller så finns allt beskrivet i kapitel 6 i Trafikförordningen. Det finns ju ingen som vill att någon ska bli skadad i trafiken så därför hjälps vi alla åt att hålla en hög säkerhetsnivå under våra gemensamma pass. Det är med andra ord varje deltagares plikt och ansvar att på bästa sätt bidra till säker och harmonisk cykling. Att klara av att cykla säkert i hög fart och under en längre tid är ingen medfödd färdighet utan något som behöver övas in och tränas på. Därför är det aldrig fel att påminna dina cykelkompisar om någon glömmer bort vad säker cykling innebär. Att vid pauser lyfta fram bra exempel men också ta upp saker som kan bli ännu bättre känns självklart.

Om passets ledare instruerar eller på annat sätt ger order om att hela gruppen eller en enskild person ska ändra på sitt beteende för att höja säkerheten så är alla inblandande skyldiga att följa de instruktioner som ges. Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot gällande regler och instruktioner så har ledaren rätt att be berörd individ att omgående lämna träningspasset. Som väl är så har det aldrig inträffat.

Genom att tydligt kommunicera inom klungan undviker vi onödiga risker. Du kan hjälpa till genom att läsa på ordentligt innan och om du är ny inom landsvägscykling och klungcykling så är det en jättebra idé att vara med på de introduktionspass som NocOut.se arrangerar varje vår (se ”På gång”). 

Du kan läsa mer om klungkörning längre upp på den här sidan. Där finns ett par videofilmer som instruerar hur du kan öka säkerheten för dig och dina kompisar.

Kläder

Att ha rätt- och lagom mycket kläder är så klart jätteviktigt. För lite kläder är inte bra men för varma kläder är också dumt eftersom det tar energi. Kolla väderprognosen så att du är påläst och rätt klädd.