triathlon, löpning

NOCOUT ELIT & PRESTATION

NocOut Elit finns för att stötta elitsatsande medlemmar och omfattar för närvarande triathlon och löpning. För att stötta den lite bredare toppen i klubben finns även under 2021 möjlighet till stöttning inom NocOut Prestation, vilket inkluderar löpning, skidåkning och triathlon.

Både NocOut Elit och NocOut Prestation baseras på resultat under tävlingssäsongen och berättigar till startavgiftsbidrag som betalas ut i efterhand. Bestämmelserna gäller per kalenderår.

Kontaktperson NocOut Elit och Prestation: Ulf Bladh

Villkor gällande för både NocOut Elit och Prestation

– Atleten ska vara medlem i och tävla för NocOut innevarande säsong.

– Atleten ska tävla i NocOut-kläder och bära NocOut-kläder vid prisutdelning samt gärna i samband med tävlingen i övrigt. Dispens kan ges till atlet som har egen klädsponsor, under förutsättning att NocOut-loggan är tryckt och väl synlig på tävlingskläderna (kontakta Elit-ansvarig för dispens samt logga).

– Startavgiftsbidraget är en ersättning för erlagda anmälningsavgifter och betalas ut efter avslutad säsong mot uppvisande av kvitto. Startavgiftsbidraget fördelas lika mellan de atleter inom respektive idrott som uppfyller villkoren inom Prestation respektive Elit och dess storlek beror på antal sökande och NocOut’s ekonomiska förutsättningar, se specificerat riktbelopp nedan.

– Startavgiftsbidrag betalas ut för lopp inom den gren som atleten uppfyllt kraven samt där athleten tävlat för IK NocOut.se. Undantag medges för internationella tävlingar där klubbtillhörighet inte kan anges men övriga villkor ska då uppfyllas.

– Lokal anknytning uppmuntras, liksom deltagande på NocOuts träningar och övriga arrangemang, för att synas och inspirera övriga medlemmar.

Utbetalning av startavgiftsbidrag

Om du har uppnått kraven nedan och uppfyller grundvillkoren, kontakta Ulf Bladh med förfrågan om ersättning efter avslutad säsong, dock senast den 1/12 2021. Bifoga uppgift om i vilket lopp du klarade kravet, samt kvitton som styrker utlägg för startavgifter (anmälningsavgifter)

NocOut Elit: Triathlon

NocOut Elit triathlon stöttar elitaktiva triathleter i deras satsning mot nationella och internationella mål inom triathlon. Ersättning i form av startavgiftsbidrag på upp till max 5000 kr per triathlet betalas ut till den triathlet som uppfyller grundvillkoren ovan, samt vid minst en tävling uppnått något av följande:

 • Topp 10 på kort-, medel- eller långdistans-SM i junior- eller seniorklass.
 • Triathlet som efter säsongen presenterar en samlad prestation som bedöms motsvara nationell elitnivå (motsvarande topp 10) kan också ha rätt till elitbidrag.

Triathlet som siktar på att uppnå kriterierna för NocOut Elit Triathlon 2021 har möjlighet att erhålla tävlingsdräkt, för att marknadsföra NocOut på tävlingsbanan. Kontakta Ulf med förfrågan senast den 31 Mars 2021. Bedömning görs av NocOuts styrelse baserat på atletens tidigare tävlingsresultat och ambition för 2020.

NocOut Prestation: Triathlon

NocOut Prestation triathlon arbetar för att förbättra bredden i det nuvarande toppskiktet av klubbens triathleter. Ersättning i form av startavgiftsbidrag på max 2500 kr per triathlet betalas ut till den triathlet som uppfyller grundvillkoren ovan, samt vid minst en tävling uppnått följande:

 • Seger i svenska cupen i masterklass.
 • Pallplats Masterklass på större nationell medel/långdistans triathlontävling (bedömning och avvägning av tävling och antalet deltagare i klassen görs)
 • Pallplats Age Group på IronMan eller IronMan70.3 triathlontävling (bedömning och avvägning mot deltagarantalet i Age Group görs)

NocOut Elit: Löpning

NocOut Elit löpning stöttar elitaktiva löpare i deras satsning mot nationella och internationella mål inom löpning. Ansökande löpare ska kunna uppvisa resultat som motsvarar en prestation som bedöms motsvara nationell elitnivå (Elitansvarig tillsammans med NocOuts styrelse fattar beslut om antagning eller ej baserat på löparens tidigare resultat). För godtagen antagning till NocOut Elit löpning 2021 görs individuellt upplägg upp tillsammans mellan löpare, elitansvarig och NocOuts styrelse. Ansökan senast den 31 Mars 2021.

NocOut Prestation: Löpning

NocOut Prestation löpning arbetar för att förbättra bredden i det nuvarande toppskiktet av klubbens löpare, för att klubben på sikt även kunna konkurrera på nationell elitnivå inom långdistanslöpning.

Ersättning i form av startavgiftsbidrag på max 2500 kr per löpare betalas ut till den löpare som uppfyller grundvillkoren ovan, samt vid minst en tävling uppnått något av följande:

Herrar

 • Marathon sub 2:50
 • Lidingöloppet 30 km sub 2:00
 • 10 km sub 34:30

Damer

 • Marathon sub 3:20
 • Lidingöloppet 30 km sub 2:20
 • 10 km sub 40:00

NocOut Prestation: Längdskidor

NocOut Prestation skidor arbetar för att förbättra bredden i det nuvarande toppskiktet av klubbens skidlöpare. Ersättning i form av startavgiftsbidrag på upp till 1500 kr per skidlöpare betalas ut efter avslutad säsong, till den skidlöpare som under säsongen 2020/2021 uppfyller grundvillkoren ovan, samt vid minst en tävling uppnått följande:

Herrar

 • Klarat seedning till startled 1 i Vasaloppet

Damer

 • Klarat seedning till startled 3 i Vasaloppet