Om NocOut Stipendium och NocOut Prestation

Under 2023 finns möjlighet för klubbens medlemmar att få ekonomiskt stöd i form av ett NocOut Stipendium eller inom ramen för NocOut Prestation. Vad skiljer dem åt?

 • NocOut Stipendium är möjligt att söka för aktiviteter som har koppling till klubbens verksamhet och bidrar till medlemmens personliga utveckling.
 • NocOut Prestation baseras på resultat under tävlingssäsongen och berättigar till startavgiftsbidrag som betalas ut i efterhand. NocOut Prestation inkluderar triathlon, löpning och skidåkning.

Kontaktperson för NocOut Stipendium och NocOut Prestation är Ulf Bladh.

Villkor för NocOut Stipendium och NocOut Prestation

För att kunna ta del utav NocOut Stipendium och/eller NocOut Prestation behöver nedanstående villkor uppfyllas:

 • Den sökande ska vara medlem i och tävla för IK NocOut.se innevarande säsong.
 • Medlemmen ska tävla i NocOut-kläder och bära NocOut-kläder vid prisutdelning samt gärna i samband med tävlingen i övrigt.
 • Vid deltagande utbildningar eller andra arrangemang inom ramen för ett tilldelat stipendium skall medlemmen använda klubbens kläder och vara en god ambassadör för klubben.
 • Startavgiftsbidrag betalas ut för lopp inom den gren som medlemmen uppfyllt prestationskraven och tävlat för IK NocOut.se. Undantag kan medges för internationella tävlingar där klubbtillhörighet inte kan anges men övriga villkor ska då uppfyllas.
 • Lokal anknytning uppmuntras, liksom deltagande på NocOuts träningar och övriga arrangemang, för att synas och inspirera övriga medlemmar.

NocOut Stipendium

Syftet med NocOut Stipendium är att uppmuntra medlemmar att utveckla sig inom områden som har anknytning till klubbens verksamhet. Det kan till exempel vara utbildningar eller träningsläger men det kan också vara något helt annat, så finns det idéer så finns det möjligheter.

Ansökan kan skickas in när som helst under året och den skall innehålla en beskrivning av vad stipendiet skall användas till och en motivering till hur det kan bidra till den sökandes utveckling.

Styrelsen behandlar inkomna ansökningar och fattar beslut löpande, i samband med ordinarie styrelsemöten. Beviljat stipendium kan vara ekonomisk ersättning för hela eller delar av kostnaden för resa, logi eller anmälningsavgift. Maximal ersättning som kan erhållas vid varje tillfälle är 1 000 kronor. De utlägg och avgifter som skall ersättas måste kunna styrkas med kvitto.

Som motprestation för beviljat stipendium skall medlemmen dokumentera hur stipendiet har använts. Det skall göras i form av text och bild på ett sätt som kan publiceras på klubbens hemsida och i sociala medier. Andra eventuella förutsättningar för stipendiet framgår av styrelsens beslut.

Ersättningen betalas ut retroaktivt, dvs både aktiviteten och motprestationen skall vara genomförda.

Ansökan mailas till Ulf Bladh.

NocOut Prestation

Startavgiftsbidraget som kan sökas inom NocOut Prestation är en ersättning för erlagda anmälningsavgifter och betalas ut efter avslutad säsong mot uppvisande av kvitto. Startavgiftsbidraget fördelas lika mellan de medlemmar inom respektive idrott som uppfyller villkoren och dess storlek beror på antal sökande och föreningens ekonomiska förutsättningar, se specificerade riktbelopp nedan.

Om du har uppnått kraven nedan och uppfyller grundvillkoren, kontakta Ulf Bladh med förfrågan om ersättning efter avslutad säsong, dock senast den 1/12 2023. Bifoga uppgift om i vilket lopp du klarade kravet, samt kvitton som styrker utlägg för startavgifter.

NocOut Prestation: Löpning

NocOut Prestation löpning syftar till att förbättra bredden i det nuvarande toppskiktet av klubbens löpare. Ersättning i form av startavgiftsbidrag på max 2 500 kr per löpare betalas ut till den som uppfyller grundvillkoren ovan, samt vid minst en tävling uppnått något av följande:

Herrar

 • Marathon sub 2:50
 • Lidingöloppet 30 km sub 2:00
 • 10 km sub 34:30

Damer

 • Marathon sub 3:20
 • Lidingöloppet 30 km sub 2:20
 • 10 km sub 40:00

NocOut Prestation: Längdskidor

NocOut Prestation skidor syftar till att förbättra bredden i det nuvarande toppskiktet av klubbens skidåkare. Ersättning i form av startavgiftsbidrag på upp till 1 500 kr per skidåkare betalas ut efter avslutad säsong, till den skidåkare som under säsongen 2021/2022 uppfyller grundvillkoren ovan, samt vid minst en tävling uppnått följande:

Herrar

 • Klarat seedning till startled 1 i Vasaloppet

Damer

 • Klarat seedning till startled 3 i Vasaloppet
Anna Johansson

NocOut Prestation: Triathlon

NocOut Prestation triathlon syftar till att förbättra bredden i det nuvarande toppskiktet av klubbens triathleter. Ersättning i form av startavgiftsbidrag på max 2 500 kr per triathlet betalas ut till den triathlet som uppfyller grundvillkoren ovan, samt vid minst en tävling uppnått följande:

 • Seger i svenska cupen i masterklass.
 • Pallplats i masterklass på större nationell triathlontävling på medel- eller långdistans (bedömning och avvägning av tävling och antalet deltagare i klassen görs).
 • Pallplats Age Group på IRONAMN 140.6 eller IRONMAN 70.3  triathlontävling (bedömning och avvägning mot deltagarantalet i Age Group görs).