Pyramid: 200 m – 400 m – 600 m – 800 m – 1000 m – 800 m – 600 m – 400 m – 200 m med 1 minuts vila
Vi skall köra en pyramid. Vi börjar med 200 meter. Vilar en minut. Kör sedan 400 meter osv.

För er som kört detta förut, kolla era reggar från det passet och bestäm utifrån det hur ni skall köra.

Ett generellt upplägg: Farten på 1000 metersrepetitionen bör vara ungeför den som man har på 6×1000 meter. De övriga lite snabbare. Ett upplägg kan vara att man man utgår från sin tusingtid räknar om den till en 200 meterstid. Sedan kör man 200 metersomgången 4 sek/200 meter snabbare än tusingen. 400 metersomgången körs 3 sek/200 meter snabbare än tusingen
Antag att man kör 1000 meter vid 6×1000-passet i snitt på 3:45. Då blir farterna per 200 meter:
200 m : 41 sek (-> 0:41 min på 200 meter)
400 m : 42 sek (-> 1:24 min på 400 meter)
600 m : 43 sek (-> 2:09 min på 600 meter)
800 m : 44 sek (-> 2:56 min på 800 meter)
1000 m : 45 sek (-> 3:45 min på 1000 meter)
När man sedan vänder tillbaks med de kortare sträckorna gäller att man orkar hålla kvar farterna.

För många är 800 m och ev 600 m på vägen tillbaks de omgångar man inte orkar hålla farterna. Sedan är det relativt lätt att klara. Tänk också på att inte gasa för fort i början. Den första 200 m och även 400 m brukar kännas väldigt lätt. Skenet bedrar. Kör man för hårt får man lida senare.

Många gillar detta typ av upplägg så jag tror det kan bli ett rikigt kul pass och man kan pressa sig hårt om man hittar rätt fart.
Har man inte full koll på sina farter så köra man på ändå. Ta gärna rygg på någon jämnsnabb som ser ut att ha koll på tider. Efter några månader kommer man att behärska detta med farter och troligen tycka att det tillför träningen rätt mycket men givetvis ger dessa pass mycket även om man inte vet exakt hur fort man skall springa. Fråga gärna om ni vill ha lite fartråd eller vem man skall ta rygg på.

Skalning. Springer man milen långsammare än ca 50 minuter tar man bort 1000 m omgången. Om man tillhör den snabbare delen och tycker att 5000 m intervaller är för lite så kan man såklart lägga på ytterligare en 1000 meters-intervall istället.