Vi på Skill jobbar med både kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering, bemanning och utbildning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft.

Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.

Skill