För att hålla triathlonpass är det bra om man har tillgång till vatten och bra vägar att cykla samt springa på. Dessa krav kan vara svåra att uppfylla inne i stan, därför håller vi till utanför Linköping när vi ska köra duathlon och triathlon. För att underlätta för dig har vi här nedan enklare vägbeskrivningar till våra tillhåll när vi tränar tillsammans.

Duathlon

Lambohov

Våra duathlonpass brukar vi köra vid fotbollsplanerna i Lambohov. Rättare sagt bortre delen av Landbogatan vid grusparkeringen innan fotbollsplanerna.

Ljungbadet

När det är dags för klubbmästerskap i både duathlon och triathlon så tar vi sikte mot Ljungbadet utanför Ljungsbro. Där är det lite lugnare gällande trafiken och vi har vatten nära till hands.

 

Triathlon

Ljung

Våra klubbmästerskap i triathlon brukar utgå från Ljungbadet (se kartan ovan). När vi tränar triathlon i Ljung brukar vi hålla till hemma hos ett par klubbkompisar, ett par simtag från Ljungbadet.

Kaga

När vi lämnar vårt triathlonnäste i Ljung tränar vi i och runt Kaga. Där har vi möjlighet att simma i Mjölorpesjön och cykla samt löpa på relativt lugna vägar.