Vill du bli en del av VIP-teamet!?

Enkelt! Engagera dig i klubben och berätta att du överträffat minimimålen.

Vi vill att du ska bli en del i VIP-teamet men det är alltså du som ledare som själv håller reda på att du genomfört och överträffat de minimimål som finns uppsatta. DU meddelar Eventsektionen, event@nocout.se om de pass och datum som gör dig kvalificerad. Meddela Eventsektionen under perioden 1 – 31 januari (året efter verksamhetsåret). Det räcker med att ange de tillfällen/datum som bekräftar att du överträffar minimimålen. Du behöver alltså inte berätta att du varit ledare femtioelva gånger (men lita på att det uppskattas extremt mycket om du är ledare så ofta!).

De som rapporterat in att de varit ledare och att antalet pass stämmer med uppsatta mål kommer att få en inbjudan till kommande VIP-aktivitet. I inbjudan framgår det hur man anmäler sig och innan vilket datum man måste svara.

Här följer en blandning av frågor som dykt upp och några enkla regler som är bra att känna till.

  • Jag har varit ledare på ett heldagspass och fem kvällspass, är jag kvalificerad? Ja. det räcker med att vara ledare en gång varannan månad sett över året. Alltså 6 gånger eller fler.
  • Kan man blanda ledarpass från både löp- och cykelsektionen? Ja, det går utmärkt att blanda ex. löp- skid- cykel- och tripass med ex. eventarrangemang (inkl. motsvarande) och tvärtom.
  • Kan jag räkna in att jag varit ledare i ett SUB x träningspass inför Vätternrundan? Nej. Enbart officiella NocOut-pass och NocOutarrangemang som varit utannonserade på klubbens hemsida (På gång) räknas som kvalificerade pass.
  • Det är vi tillsammans som gör VIP-arrangemangen så bra som de kan bli! ALLA medlemmar, ledare, sektionsledare och styrelsemedlemmar kan därför nominera personer som av olika anledningar bör bli bjuden till VIP-arrangemanget. Detta skall göras till info@nocout.se. Motivera gärna varför personen ska bli bjuden. Styrelsen tar sedan beslut och kontaktar den berörda personen.
  • Jag är inte längre medlem i NocOut.se. Får jag gå på festen ändå? Vi kommer att sakna dig och hoppas att du kommer tillbaka snart! Man måste vara medlem i IK NocOut.se under själva VIP-arrangemanget men självklart också under det aktuella verksamhetsåret.
  • Jag skulle hålla fler pass förra året men de blev inställda. Får jag gå ändå? Nej. Man får inte tillgodoräkna sig pass som blir inställda eller i de fall man själv blivit sjuk/inte kunnat leda passet. Vi har satt minimikraven lågt så att alla som vill ska ha alla chanser att kvalificera sig.
  • Kvalificerad period är 1 jan – 31 dec respektive kalenderår
  • Det finns ingen person som håller reda på vem som gör ALLT som händer i klubben. Man är som ledare själv ansvarig för att notera vad man gjort +datum och anmäla sitt intresse för att delta i VIP-arrangemanget.
  • Något som kan bli bättre? Det är styrelsen som arrangerar och bjuder in till VIP-arrangemanget och det är styrelsen som bestämmer över gällande regler. Dessa regler kan ändras och justeras i de fall styrelsen anser det nödvändigt.

Läs mer här om hur du kvalificerar dig till årets VIP-arrangemang!