Under tisdagskvällen var det då dags för det framflyttade årsmötet och på grund av rådande restriktioner genomfördes detta årsmöte digitalt. Årsmötet löpte på helt smärtfritt, det vill säga fritt från tekniskt strul och livliga diskussioner. Sammanfattningsvis så beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 2020, budget fastslogs  valberedningens förslag till styrelsen godkändes.

Efter årsmötet höll även den valda styrelsen ett konstituerande möte för att utse roller i styrelsen som inte valdes på årsmötet. Det innebär att klubbens styrelse för 2021 ser ut som följer:

  • Ordförande: Andreas Fröberg
  • Vice ordförande: Gustav Lind
  • Kassör: Anna Wallentinson
  • Sekreterare: Ida Öjergren
  • Ledamot: Karin Nilsson
  • Ledamot: Jonas Olsson
  • Ledamot: Helena Borg Hartwig
  • Suppleant: Anna Ahlbeck
  • Suppleant: Tomas Lundvall

I samband med detta årsmöte ställde Lisa Mjörning inte upp för omval utan lämnar därmed styrelsen. Vi vill därför avslutningsvis rikta ett stort tack till Lisa för hennes insatser för klubben. Tack Lisa!